Karriera

Punonjësit në supermarketet BioJu janë një aset i veçantë për kompaninë.
Të punosh në BioJu do të thotë të bëhesh pjesë e një stafi miqësor, me integritet e dinamik, gjithnjë i gatshëm për punën në skuader dhe në perqafimin e risive.
Punonjësit tanë janë gjithnjë në shërbim të klienteve dhe në përmbushje të kërkesave të tyre për produkte dhe informacion.
Ne vlerësojmë dhe promovojmë përformancën e lartë në punë dhe motivojmë dhe trajnojmë stafin tonë drejt rritjes profesionale dhe personale brenda kompanisë duke vlerësuar talentin dhe aftësitë e gjithsecilit.

Bashkohu me stafin BioJu duke dërguar një CV në adresën e email: [email protected].

Po të presim!

 

Plotesoni te dhenat

× Chat!