BROSHURA E OFERTAVE NË BIO JU NGA 23 DHJETOR DERI 13 JANAR 2019